SYSTEMLÖSNINGARVad behöver Du? Ett bokningssystem för din förening? Ett tidredovisningssystem för det lilla företaget? En ny hemsida? En integration av dina solcellers produktionsvärden i ditt företags hemsida.


Vi har byggt systemlösningar för detta och mycket annat. Vill du ha hjälp med att utveckla koncept och metoder för att publicera och arkivera företagets eller föreningens viktiga dokument? Har vi inte byggt det redan så ser vi fram mot att bygga det från grunden för dig och dina behov.


Några exempel på  systemlösningar för kund:

Tidredovisning för mobiltelefon

Visualisering av solcellers produktion till er hemsida eller som en INFO-tavla TEST och UTVECKLINGVi testar populära produkter och utvärderar dom samt försöker förbättra integration och systemkopplingar.


Kan en pryl som använder Ant+ överföra information till en annan pryl som använder wi-fi? Hur kan vi göra ett stöldskydd för elscooter baserat på smartphone?

Testa, utvärdera och koppla ihop, finna nya lösningar och kopplingarSPELUTVECKLING


5 år erfarenhet från spelutveckling med alla steg från idé, konceptutveckling, programmering, marknadsföring, spelmässor, release, försäljning, support och accreditering hos hård- och mjukvaroleverentarörer. Behöver du råd och stöd  eller praktisk arbete. Hör av dig.

Space Scavenger

från Red Cabin GamesKONSULTVERKSAMHETVi kan åta oss diverse uppdrag på konsultbasis, allt från utredningar, projektplanering och projekledning till programmering och systemarbete. Vi jobbar också gärna med ledningsfrågor, ledningssystem, logistik och säkerhet.


Även CAD-arbeten och 3D-printing är uppdrag som vi gärna löser.

Projektledning, analyser utredningar, vad behöver ni?