AGIL UTVECKLING - EN KURVA I TAGET 

TILLSAMMANS HITTAR VI VÄGEN MOT MÅLET

VÅRA VERKSAMHETER


Informationsteknologi, Information Management och Information Support

samt webbprodukter, mediateknik och dataspelsutveckling

Test och utveckling


Test och utveckling av integration och styrning av konsumentprodukter. Internet of things och andra nätverkslösningar för informationsutbyte och informationsöverföring samt styrning

Spelutveckling


Analyser och studier, projektplanering och projektledning samt utbildning inom området dataspelsutveckling

Systemlösningar


Uppbyggnad av informationssystem, systemutveckling, systemlösningar för information och informationsbehandling

Konsultverksamhet


Konsulter inom områdena analyser och studier, projektplanering och projektledning samt utbildning avseende information management, mediateknik, managemnt, säkerhet och logistik

OM OSSVi tror på utveckling i nära samarbete med kunden och att allt vi gör tillsammans ska vara

grunden för en långsiktig relation till båda parters nytta.

Vi lever inte efter devisen "fire and forget"!


Vi har både en lång och bred erfarenhet av informationshantering och arbetsprocesser i företag, myndigheter, internationella organisationer samt föreningsverksamhet. Detta i kombination med formell kompetens inom Mediateknik, med tyngdpunkt på teknik, där basen är en gedigen grund i matematik, fysik, programmering och informationsteknik. Vi har spetskompetens inom områden som 3D-datorgrafik, information och vetenskaplig visualisering, bildbehandling och bildanalys.